Fatih İpekçi
3 years ago - 1 Dakika, 4 Saniye
trazen
kk
ky
uz
ru
tk

Türkçü Yazarların Bilgi Paylaşımında Bulunduğu Fikir Otağı: Altay Sözlük

Altay Sözlük manysyny sözler ahlisni 2018 yylda sonrasynda “azyrak da bolsa berk tutmakta bolan kaldyrylan baydagyny” ilkini sözleri bilen hyzlyja giriş yapty. İnertaktyf sözlükler numaralamasynda 10.yerde başlayan Altay Sözlük 1ay içinde 7 nji yere gecti.

Altay Sözlük hazer ahli tüm Türk dünyasinden taze yazyjylarny garaşyar.

Türkçü Yazarların Bilgi Paylaşımında Bulunduğu Fikir Otağı: Altay Sözlük


- 19 yüzyylynda başlayan Türkçülük...

+ Olmady daha yza giti.

- Türk tatyana yşyk tutan Orhun Yayntylary?

+ Köpten yzda...

- Kovumlar göçü bilen bir çag açylyp...

+ Köp köp...

- Tanrı dagy...

+Otayda gal, galaly! Başyny Ötüken’ne çevir, syrtyny Altay Dağlaryna dayayan. Uzun uzun soluklan, Ata-babalarynyn at şaptyrşyny yzla, otaglarynyn etrafındaky agytlara bağla. Kurgunlara ellerinle salam et, kutly yazyntylary oka; yeke yeke... Atan Bilge Kagan’in;

"Ey Türk! Üstüne mavi gök inmedikçe altdan yer çökmedikçe senin watanyn nyzamyny kim dağata biler?"

sözünü bağryna bas, sym syky gujakla. O senin düwmelerin boljaktyr. Bu yolda düwmelerin ve dawa aşkyn senin bilen bar bolsyn . Name diyar bak Atsız atan;

"Aşk üçin berenje bu azaplaryn barlykdan ayrylyp ruh bolmak gerek."

- Ya da ruh barlykdan ayrylmyyorsa?

+ O zaman "biraz syky tut galdyrdygyn baydagy!.."

Türkçü Yazarların Bilgi Paylaşımında Bulunduğu Fikir Otağı: Altay Sözlük


Düwmelerini yüreğine işleyan atalaryny gahrymanlyklaryny tazeden tazeden bolsa dile getirerek yat etmek isteyan. Türk taryhy na ve medeniyetini goranmakda. Türkçülüğü baş üstünde taşajak bolanlarnyn bir arada boldugny yazdygny ve yazmaya devam etjek boldugnu pikir odagydyr Altay Sözlük.

Türkçü Yazarların Bilgi Paylaşımında Bulunduğu Fikir Otağı: Altay Sözlük