Zeynep Macit
3 years ago - 24 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
rutk

Türk Dilini gürleýän Döwletler Mejlis Gurultaýy (TDMP) Gyrgyzystanda duşuşdy

Türk Dilini gürleýän Döwletler Mejlis Gurultaýy (TDMP) Gyrgyzystanda duşuşdy


Gazagystanda, Türk Dilini gürlesýän Döwletleriň Mejlis Gurultaýy (TDMP), Umumy Gurultaýy içinde Geneş seansy guraldy.

Möhletleýin Gazagystanyň Mejlis ýolbaşçysy kömekçisi Gülmira Isımbaýewa, ýygnakda döwletiniň bü döwürde alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

TDMPnyň ağza döwletleriniň mejlisleri arasynda iş birliklerini kämilleşdirmegi nygtap geçen Isimbaýewa, ‘ Gazagystan, alynyp barylan işleri tertipli bolmasyna ähmiýet berenligini’ belläp geçdi.

Isımbaýewa, TDMP möhletleýin ýolbaşçylygyny Gyrgyzystana hem berenligini agzap geçdi.

Çeşme: AA