Our Mission

Türk halklarynyň medeniýet, paýlaşma we sosial aragatnaşyk ulgamy

Türk halklarynyň arasynda ýeňil aragatnaşyk bilen, päsgelsiz görnüşde pikirleri. bilim we maglumatlary döretme we paýlaşma bilen üpjin etmek