Rusýada Göz Hassahanasy

Zeynep Macit
3 years ago
Russiýada başarjaň bir göz hassahana ýa-da bir hassahanada işleýän göz lukmanyny maslahat berip bilersiňizmi?
Jogap bermeden öň