Bişkek Kap Stroy

Gurluşyk MateriallarGyrgyzystan

Bişkek Kap Stroy firmasy 2013-nji ýyldan bäri gurluşyk ugrunda üstünlükler bilen işler edýär. Firma köp gatly binalar gurýar.