Chingiz Baimurzaev
@kyrgyz2200

Ýüpek Ýoly proýekti Türk Dünýäsi üçin näme many aňladýar?

Ýüpek Ýoly proýekti 2003 ýylynda Hytaý baştutany Şi Jinping tarapyndan teklip edildi. Proýekit, Hytaýyň gara ýoldan we deniz ýolyndan Günbatar tarapa...

Dowamyny Oka
1