Dilek Özdemir
@dilekozdemir070-5a1d03dd00a31

Gazagystan, 2024 ýyla çenli tebigy gaz we nebit pudagynda 8 milliard dollarlyk maýa goýar

Gazagystan tebigy gaz we nebit önümleri pudagynda 2024-nji ýyla çenli 8 milliard dollarlyk maýa goýum amala aşyrmagy göz öñünde tutý...

Dowamyny Oka
1

Ýüpek yolunyň sadyk sakçysy ' Burana Minarasy '

Yslamyýeti birinji bolup kabul eden Türk döwleti Garahanlylar, çarwadarlykdan ýerli ýaşaýyş durmuşyna geçen Türk boýlarynyň emele ge...

Dowamyny Oka
1

Ekoturizm we Peýdalary

Ekoturizm täze bir düşünjedir. Birinji gezek 1992 Rio Töwerek Duşuşygynda dowam edilip bilinjek bir dünýä we töwerek gurşaw üçin normalar orta goýulyp...

Dowamyny Oka
0

Gadymy asyryň ýakymly ysly Diýary; PHASELIS

Gadymy döwüriň meşhur şäheri Phaselis; miladan öň 42 ýylynda Bürütüs tarapyndan Rime baglanypdyrr we Wisans döwründe piskoposluk me...

Dowamyny Oka
0

Türk Dünýäsiniň Umumy Baýramy...Nowruz

Tebigat bilen içkin, bilelikde ýaşayan, topragy “ Ene” diyip häsiýetlendiren Türküň düşünjesinde “ Baharyň gelişi” elbetde möhüm bir ýere eýedir.Now...

Dowamyny Oka
7

Tebigatyň şypaly goly Stevia..

Menşei Paraguaý Süýjülik bitgisi, başka ady bilen Stevia oty, Süýji keseliniň emidir. Bütin dünyäde tiz ýaýran bu bitgi, Türkiýede b...

Dowamyny Oka
4