Gülalek Annamuradova
@annamuradova.g

Türkmenistan EXPO-2020 Bütindünýä Sergisine Gatnaşar

Atawatan Türkmenistan Habar agentliginiň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer O.Gurba...

Dowamyny Oka
1

Türkmenistan syýahatçylyk üçin iň howpsuz döwletler arasynda

Bu ýylyň Ýanwar aýynyň 10-nda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Daşary Işler Ministrligi, Amerikaly syýahatçylary beýleki ýurtlaryň howplulyk derejesi b...

Dowamyny Oka
0

Gözelligiň we Sungatyň nusgasy “Türkmen Halysy”

Türkmen Halysy özüne mahsus ruhy medeniýeti we nepisligi özünde jemlär. Türkmenistanda geçirilen gazuw agtaryş işlerinde halkyň haly sungatynyň gadymy...

Dowamyny Oka
0

Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Minara ýatagynda tebigy gazyň üsti açyldy

Dünyäniň tebigy gaz gory boýunça Türkmenistan 4-nji ýeri eýeleýändir. Atawan Habar agentliginiň maglumatyna görä, Türkmenistanyň günortasynda, Mary we...

Dowamyny Oka
0

Türkmen Halkynyň Beýik Akyldary we Milli Şahyry '' Magtumguly Pyragy''

Türkmen edebiýaty ýa-da klasika Türkmen edebiýaty diyilen mahaly barmaklar birje kişini görkezýär. Ol hem gürrüňsiz Mahtumguly Pyragydyr. ( 1733-1791)...

Dowamyny Oka
0

Türkmenistan - 2018 yylynda syýahat üçin iň gowy ýer diýlip yglan edildi

Italýan teleýaýlymy «Rai Tre»-niň tomaşaçylardan geçiren soraglarynyň netijesinde 2018-nji ýylda syýahatçylyk üçin iň gowy ýerler kesgitlenildi. Berle...

Dowamyny Oka
0

Türkmenistanda täze saglyk desgalary açyldy

Soň ýyllardaky saglyk pudagynda adamlarň saglygyny goramak we berkitmek babatda Türkmenistanda inwestisiýa döwletiň dürli ýerlerinde alynyp barylýar....

Dowamyny Oka
0

Türkmenistanyň prezidenti meşhur heýkeltaraş we halk suratkeşi Saragt Babaýewi sylaglady

Türkmenistanyň döwlet baştutany 2018-nji ýylyň ilkinji kararyna gol çekdi, meşhur heýkeltaraş, Türkmenistanyň halk suratkeşi, Döwlet çeperçilik akadem...

Dowamyny Oka
0

Türkmen gazy arkaly Hytaýyň kömür sarpy azaldaldy

Hytaý Milli Nebit Kompaniýasynyň (HMNK) habar bermegine görä, Türkmenistanyň Amyderýasynyň kenarynda tebigy gaz gorlaryndan öndürilip, Hytaýa ugradaly...

Dowamyny Oka
1

BAE-den TAPİ taslamasyna uly gyzyklanma

Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýanyň ýolbaşçylygyndaky BAE-niň wekilçilikli...

Dowamyny Oka
0