Dr. Atasağun
@RAtasagun

Garaşsyzlykdan soň Gazak Türkleriniň milli we dini şahsyýetlerine eýe çykmak ugrandaky göreşi

Garaşsyzlykdan soň Gazagystan özüni Türk we Musluman şahsyýetli bir döwlet diýip tanatmaga başlapdyr. Gazagystanyň; Türkiýeniň başl...

Dowamyny Oka
1